Meritve električnih in strelovodnih inštalacij

V podjetju se zavedamo, da je potrebno izvesti meritve strokovno in natančno, kar vam zagotavljamo z izkušenim kadrom na področju meritev.

Veljavni predpisi nalagajo, da je potrebno električne meritve smiselno in nujno izvesti v naslednjih primerih:

 • po končani novogradnji ali adaptaciji objekta
 • ob rednih pregledih delovne opreme in strojev
 • ob rednih pregledih elektroinštalacij
 • preden priključite nove električne inštalacije ali stroje
 • kadar spremenite elektroinštalacije
 • po večjem vzdrževanju, remontu elektroinštalacij


Meritve 1Vse meritve izvedemo po vseh veljavnih predpisih za področje električnih in strelovodnih inštalacij.

V sklopu zagotavljanja varnosti električnih inštalacij in opreme  so obvezne z zakonodajo naslednji časovni intervali  meritve elektroinštalacij.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah določa, da je treba izvajati preglede električnih inštalacij v stavbah, ki obsegajo pregled, preizkus in meritve:

 • v rokih, ki niso daljši od 8 let v vseh stavbah, razen v stanovanjskih in stavbah z eksplozijsko ogroženimi prostori
 • v rokih ki niso daljši od 2 let v stavbah, ki imajo prostore potencialno eksplozivno atmosfero po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito
 • v rokih ki niso daljši od 16 let v stanovanjskih stavbah
 • izredne preglede po poškodbah, popravilih in posegih
 • tudi za starejše stavbah, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo pravilnika od 1.1.2013 dalje


Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele določa, da je potrebno preglede sistema zaščite pred strelo izvajati:

 • Vsaki dve leti pri zaščitnih nivojih I in II
 • Vsake 4 leta pri zaščitnih nivojih III in IV
 • Enkrat letno z 6 mesečnimi vizualni pregledi v stavbah, kjer skladiščijo eksplozivi oziroma imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero


Po končanih meritvah izdelamo uradno meritveno poročilo, ki vsebuje podatke o objektu, merilne rezultate za posamezne tokokroge in ovrednotenje meritev v skladu s predpisi.