Projektiranje in svetovanje

V podjetju se zavedamo, da se vse skupaj začne z dobro idejno zasnovo. Zato vam nudimo kakovostno projektiranje na področju elektrotehnike.

Projektiramo:

 • nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije
 • informacijske inštalacije
 • inštalacije tehničnega varovanja (požar, vlom, videonadzor, pristop)
 • splošno razsvetljavo
 • varnostno razsvetljavo
 • zunanjo razsvetljavo
 • inštalacije za zaščito pred delovanjem strele
 • srednjenapetostne in nizkonapetostne elektroenergetske objekte (transformatorske postaje, kablovodi, SN in NN razvodi)


Svetovanje:

 • uredimo vse vrste dokumentacije za ureditev priključka (projektni pogoji, Projektiranje 2soglasja, prijave)
 • svetujemo pri izvedbi
 • nudimo projektantski in gradbeni nadzor


Dolgoletne izkušnje imamo na področju:

 • projektiranja individualnih hiš in večstanovanjskih stavb
 • projektiranja vrtcev in šol,
 • projektiranja poslovnih prostorov in industrijskih objektov
 • urejanja, prenove in novogradnje transformatorskih postaj in SN in NN razvodov