Usposobljenost in reference

Usposobljenost:

 • izobrazba: univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike
 • strokovni izpit iz odgovornega vodenja del s področja elektrotehnike in telekomunikacij po Zakonu o graditvi objektov
 • strokovni izpit iz odgovornega projektiranja s področja elektrotehnike in telekomunikacij po Zakonu o graditvi objektov
 • Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za: Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za: Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele


Reference:

 • 15 let izkušenj v elektroenergetiki
 • 10 let projektiranja električnih in strelovodnih inštalacij ter elektroenergetskih objektov


Projekti projektiranja:

 • Iskra- strelovodne in elektroinštalacije, tk inštalacije
 • Kulturni dom Trnovska vas- strelovodne in elektroinštalacije
 • Športni park Cerkvenjak- strelovodne in elektroinštalacije, razsvetljava igrišč in parkirišča, NN priključek
 • Vrtec Podlehnik – strelovodne in elektroinštalacije
 • Osnovna šola sveti Tomaž – strelovodne in elektroinštalacije
 • Vrtec sveti Tomaž – strelovodne in elektroinštalacije
 • Vrtec Slivnica – strelovodne in elektroinštalacije
 • Hotel&Casino Ptuj – strelovodne in elektroinštalacije
 • Metalna – preureditev transformatorske postaje in merilnih mest
 • Gasilski dom Bohova – strelovodne in elektroinštalacije
 • Aerodrom Ljubljana – strelovodne inštalacije
 • Premium PET Celje – elektroinštalacije
 • Rihter hiše – strelovodne in elektroinštalacije
 • Bloki Radlje – strelovodne in elektroinštalacije
 • Inplan Ptuj – strelovodne in elektroinštalacije
 • Stanovanjsko naselje Radvanje – strelovodne in elektroinštalacije
 • Hotel Park Bled – strelovodne in elektroinštalacije
 • Kamp Ptuj – strelovodne in elektroinštalacije


Meritve električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele:

 • Meritve elektroinštalacij stanovanja Bisterca ob Dravi
 • Meritve električnih inštalcij stanovanj za JMSS Maribor
 • Meritve električnih inštalacij v knjižnici Slovenj Gradec
 • Meritve električnih inštalacij OŠ Velenje
 • Meritve strelovodne zaščite Aerodrom Ljubljana
 • Meritve električnih in strelovodnih inštalacij RTP objektov Elektro Ljubljana
 • Meritve električnih in strelovodnih inštalacij upravnih stavb Elektro Ljubljana
 • Meritve strelovodne zaščite TDR Ruše
 • Meritve električnih in strelovodnih inštalacij proizvodne hale v Komendi
 • Meritve električnih in strelovodnih inštalacij proizvodne hale v Ormožu


-Izvedba električnih in strelovodnih inštalacij

 • Izvedba strelovodne inštalacije enostanovanjske hiše Makuc
 • Prenova stanovanj za JMSS Maribor
 • Preureditev elektoinštalcij knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
 • Prenova električnih inštalacij OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
 • Prenova merilnega mesta za RIKOM
 • Izvedba strelovodne inštalacije večstanovanjske stavbe Arnolda Tovornika 8
 • Prenova skupnih elektroinštalacij večstanovanjske stavbe Ob gozdu 8